WWW.PHUKETBIRDPARK.COM
HOME ABOUT US BIRD PARK GALLERY BIRD SHOW BIRD PHOTO & FEEDING NEWS & EVENTS MAP & CONTACT US


NEWS & EVENTS  

งานกิจกรรมวันเด็ก 11 มกราคม 2557

สวนนกภูเก็ตจัดกิจกรรมสำหรับ น้องๆเยาวชน หลายอย่างด้วยกัน อย่างเช่น เเจกของขวัญ เล่มเกมตอบคำถามเพื่อรับของรางวัล ถ่ายรูปกับ มาสคอต สุดน่ารัก เห็นน้องๆมีความสุข สวนนกของเราก็มีความสุขไปด้วยครับ 

 
 
ทัศนศึกษาดูงาน

นอกจากสวนนกภูเก็ตจะรับนักท่องเที่ยวทุกประเภทเเล้ว เรายังเปิดบริการให้กับสถานศึกษาระดับต่างๆด้วย นอกจากน้องๆจะได้รับความสนุกสนานเพลิด เพลินเเล้ว ยังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับนกเเต่ละชนิดอีกด้วย เพราะทางสวนนกของเรามีเจ้าหน้าที่สัตวบาลที่คอยให้ความรู้กับน้องๆนั่นเอง  ยินดีต้องรับสถานศึกษาทุกภาคส่วนนะครับ

 
ทัศนศึกษาดูงาน

นอกจากสวนนกภูเก็ตจะรับนักท่องเที่ยวทุกประเภทเเล้ว เรายังเปิดบริการให้กับสถานศึกษาระดับต่างๆด้วย นอกจากน้องๆจะได้รับความสนุกสนานเพลิด เพลินเเล้ว ยังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับนกเเต่ละชนิดอีกด้วย เพราะทางสวนนกของเรามีเจ้าหน้าที่สัตวบาลที่คอยให้ความรู้กับน้องๆนั่นเอง  ยินดีต้องรับสถานศึกษาทุกภาคส่วนนะครับ


HOME ABOUT US BIRD PARK GALLERY BIRD SHOW BIRD PHOTO & FEEDING NEWS & EVENTS MAP & CONTACT US
© 2014. PHUKET BIRD PARK. All Rights Reserved.   |   Design by Phuket Solution.